ANTIEKE MYSTERIECULTEN EN ESOTERISCH CHRISTENDOM

Lezingenreeks CSCT 2017

Dinsdagavond van 20 u. tot 21.30 u.
Auditorium 4 Jaap Kruithof, Blandijnberg 2, Gent

De volledige reeks omvat tien lezingen en loopt van 3 oktober tot 12 december, telkens op dinsdagavond.

De lezingen zijn bestemd voor een breed publiek.

Ze zijn gratis voor studenten en personeel van de AUGent.

Wie als externe een of meerdere individuele lezingen wil volgen, betaalt 5 euro per lezing of 40 euro voor de hele reeks. Betalingen kunnen online of elke avond aan de ingang.

Men kan de lezingen bijwonen zonder inschrijving, maar om organisatorische redenen vragen wij om u toch aan te melden. Wij weten graag hoeveel mensen we kunnen verwachten zodat we een voldoende ruim auditorium kunnen voorzien.